Den prisade ungdomsförfattaren behandlar frågor som är lika aktuella för ungdomar som för vuxna. Bara så mycket roligare så här.

Entré: 50:-/30:- för ungd. /medl. (biljetter finns) 

foto: Hugo Thambert

Medarr. Bilda