Tänk dig en vardagsrumskonsert med folklåtar från när och fjärran, framförda av dessa musikanter. Byt sedan ut vardagsrummet mot Bokcaféet. Det blir trevligt och mysigt! 

Välkommen! 

Bokcaféet Pilgatan lördag 25/5 kl 15.00

Maria Olsson, kontrabas

Olof Wiktröm, dragspel, gitarr

Agneta Högstadius, tvärflöjt

Anna Nordesjö, fiol

.