Bokcafé Pilgatan är en kooperativ bokhandel med norrländsk blick, kvinnlig utsikt och barnperspektiv. Bokförsäljningen omfattar såväl nya som antikvariska böcker.


Förutom i vår butik säljer vi ett urval av våra böcker på Bokbörsen.