Kulturföreningen PilgatanKulturföreningen Pilgatan är en öppen och ideell förening som bildats kring Bokcaféet.


Föreningens syfte är att verka för ett mångsidigt kulturutbud med utgångspunkt för de lokala kulturaktörerna kring Pilgatan i Umeå: Bokcafé Pilgatan och Mingus bok & skivbutik. Den huvudsakliga aktiviteten ska vara att initiera och organisera ett kulturprogram med författarbesök, litterära resor, utställningar och musikarrangemang. Därutöver skall föreningen verka för olika former av samarrangemang med andra kulturföreningar.


Vill du läsa stadgarna finns de att ladda hem:
Kulturföreningens stadgar


Kulturföreningen Pilgatan håller årsmöte söndag den 26 februari 2017 kl. 16.00 på Bokcafé Pilgatan.

Sedvanliga årsmöteshandlingar som avslutas med Vicky o Veras littquizz. Vi bjuder på fika!
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!


Välkomna!

>>Verksamhetsberättelse för Kulturföreningen Pilgatan 2016<<

Gå med i Kulturföreningen Pilgatan.
Kostnad: Årsavgift: 100:-/ungdom (-26 år), 200:- /vuxen, 250:- eller mer /stödmedlem.
Betala direkt på Bokcaféet eller ännu hellre på Bankgiro 244-0261. Ange namn, och epostadress.


Som medlem får du 10% på böcker och skivor på Bokcafé Pilgatan och Mingus Bok & skivbutik, 20:- rabatt på ordcaféer och andra medlemsarrangemang. Kontinuerligt skickas medlemsbrev till din mailadress. Medlemskortet hämtas på Bokcafé Pilgatan.