Litterär bussresa "Skotten i Ådalen".  Resan går av stapeln lördag den 4 september kl. 9.00 med Mats Jonsson som litterär ciceron. Vi åker från Bokcafé Pilgatan mot Bollstabruk, Dannero (lunch på restaurangen) och Lunde. Tillbaka i Umeå kl. 18.00 (ca) 

Pris 650:- /550:- för ungd./medl. 

Anmälan till edlund.annika@gmail.com