SOMMARUTSTÄLLNING

1 juni till 14 augusti 2021!
Du som vill delta i utställningen ska skicka in ett digitalt
foto av verket med uppgifter om verkets storlek och teknik.
Ett urval av de digitalt inskickade verken görs av Umeå Konstförening.
Sista dag för inskickande av foto är 5 maj. Mail skickas till:

missberitedvard@hotmail.com .

Ett urval av digitalt inskickade verk görs av Umeå Konstförening och inlämninginför utställning sker senast 19 maj. Inför utställning får Du
prissätta ditt verk och bjuda ut det till försäljning om Du vill.
Akvarell, olja, collage, foto, broderier etc. - alla tekniker är välkomna!
Storleken får högst vara 50x70 och verket ska gå att hänga på en vägg

Bokcafé Pilgatan och Umeå Konstförening