Kulturföreningen Pilgatan håller sitt årsmöte 2023 

söndag den 12 mars kl. 16.00 på Bokcafé Pilgatan

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordning och verksamhetsberättelse läggs ut på denna sida inom kort. 

Motioner kan mailas till edlund.annika@gmail.com men senast den 11 februari.

Verksamhetsberättelse 2022(pdf)

Dagordning (pdf)

Välkomna!