En musikalisk klasskamp? Svenska crossover-experiment med Gullin, Hallberg, Peterson-Berger m fl.

Entré 50:- /30:- för ungd/medl.