Robertsforsgruppen - Johannes Samuelsson

Foto av Johannes
Samuelsson. Program 24 feb 18:30

Lilli, farfar och norrskenet - Elin Marakatt & Anita Midbjer

Akvareller av Anita
Midbjer, text Elin Marakatt.

Frukostprogram lördag 13 mar kl 10:00

Livlinor - Kajsa Reicke

Teckningar och collage av Kajsa
Reicke.

Vernissage tisdag 16 mars kl 1500 -1700

Loranga - Sara Olausson

Illustrationer av Sara Olausson

Program tisdag 6 apr kl 1830

Foton - Niklas Nordlander

Sommarminnen - Susann Karavelli

Målningar och kanske något
mer, av Susann Karavelli.

Vernissage tisdag 4 maj kl 15:00 -17:00

Sommarsalong

Bokcafé Pilgatan anordnar tillsammans med Umeå Konstförening
en sommarutställning 1 juni – 14 augusti.

Till utställningen går det att lämna in konstverk i olika tekniker
och metoder. Verken får inte vara större än 50 x 70 cm och ska gå
att hänga på en vägg. Då utrymmet är begränsat kommer Umeå
Konstförening att bestämma antalet verk och också utgöra jury
för urvalet.

Inlämning sker senast 5 maj 2021. Mer information kommer på
Bokcafé Pilgatans och Umeå Konstförenings hemsidor i februari.

Kalendarium

Tis 2/2 - Sön 27/2 Robertsforsgruppen
Tis 2/3 - Sön 13/3 Lilli, farfar och norrskenet
Tis 16/3 - Fre 1/4 Livlinor
Tis 6/4 - Sön 24/4 Loranga
Tis 27/4 - Sön 1/5 Foton
Tis 4/5 - Sön 29/5 Sommarminnen
Tis 1/6 - Lör 14/8 Sommarsalong