Släppfest för en ny utgåra av den mytomspunne finske poeten Larry Silvàns (1955-1976) dikter. Introduktion av Erik Jonsson. Läsningar av Pernilla Berglund, Tor Lundmark, Kurt Levlin mfl. Levande musik och poesihäng.

Entré 50:-/30:- för ungd./medl. (Slutsålt)

Medarr. ABF