Råd till ett nyfött barn... - Tage Danielsson

RÅD TILL ETT NYFÖTT BARN ANGÅENDE I VILKEN ORDNING DET BÖR SKAFFA SEJ SINA ÖVERTYGELSER

Innan du blir kapitalist
kommunist, monetarist
anarkist, marxist, fascist
terrorist, imperialist
socialist, syndikalist
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla -ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.

av Tage Danielsson

Vår fine och empatiske mötesordförande, Gunnar Wiklund, läste upp denna dikt av Tage Danielsson på vårt årsmöte i kväll 220227. Den måste delas! 

 

 

 

 

Publiken bestämmer - utan skyddsnät! - Jazztisdag

Ja, vi låter vår trogna publik välja kvällens musik, utan förberedelser.
Begär en låt, så letar vi upp den på Spotify eller Youtube, pratar runt
den och lyssnar sedan tillsammans. Improviserat - precis som jazz
skall vara!


Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

Songs for summer evenings - Jazztisdag

Jan Danielsson och Gunnar Wiklund väljer musik för sköna
sommarkvällar i syrenbersån eller på balkongen och kåserar kring
sina val.


Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

Sara 100 år - Bussresa

Favorit i repris! Det är fem år sedan den senaste resan till
Missenträsk. Denna, den sextonde bussresan till Missenträsk,
uppmärksammar Sara Lidmans 100-årsdag. Än en gång är professor
emerita och Sara Lidmans nära vän Birgitta Holm vår ciceron.


Reseledare: Annika Edlund. Anmälan till edlund.annika@gmail.com


Pris inkl. lunch och bussresa: 850:- (medlen 750:-)


Medarr. Bokcafé Pilgatan, Sara Lidman-sällskapet