Sommarminnen - Susan Karavelli

Målningar och kanske något
mer, av Susan Karavelli.

Medarr. ABF

Vernissage tisdag 4 maj kl 15:00 -17:00

Sommarsalong på Pilgatan - Umeå Konstföreninge och Bokcafé Pilgatan inbjuder till

SOMMARUTSTÄLLNING

1 juni till 14 augusti 2021!
Du som vill delta i utställningen ska skicka in ett digitalt
foto av verket med uppgifter om verkets storlek och teknik.
Ett urval av de digitalt inskickade verken görs av Umeå Konstförening.
Sista dag för inskickande av foto är 5 maj. Mail skickas till:

missberitedvard@hotmail.com .

Ett urval av digitalt inskickade verk görs av Umeå Konstförening och inlämninginför utställning sker senast 19 maj. Inför utställning får Du
prissätta ditt verk och bjuda ut det till försäljning om Du vill.
Akvarell, olja, collage, foto, broderier etc. - alla tekniker är välkomna!
Storleken får högst vara 50x70 och verket ska gå att hänga på en vägg

Bokcafé Pilgatan och Umeå Konstförening

Sommarsalong

Bokcafé Pilgatan anordnar tillsammans med Umeå Konstförening
en sommarutställning 1 juni – 14 augusti.

Till utställningen går det att lämna in konstverk i olika tekniker
och metoder. Verken får inte vara större än 50 x 70 cm och ska gå
att hänga på en vägg. Då utrymmet är begränsat kommer Umeå
Konstförening att bestämma antalet verk och också utgöra jury
för urvalet.

Inlämning sker senast 5 maj 2021. Mer information kommer på
Bokcafé Pilgatans och Umeå Konstförenings hemsidor i februari.

Information (pdf)

Kalendarium

Tis 4/5 - Sön 29/5 Sommarminnen
Tis 1/6 - Lör 14/8 Sommarsalong
Tis 1/6 - Sön 14/8 Sommarsalong på Pilgatan