En episk roman om efterkrigstidens människor i skarven
mellan Sverige och Finland. Full av udda karaktärer och levande
anekdoter leker hon med vårt historiska arv, men med ett djupt
allvar. Thella Johnson är journalist med flera uppmärksammade
radiodokumentärer. bakom sig.

Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

Medarr. Bilda