Elin Annas romandebuten får anstå till i höst. Något att längta till.