Enstak plats kvar att delta i serieworkshop med Alma Thörn. Främst för dig 10 - 12 år!

Ingen kostnad men anmälan till: edlund.annika@gmail.com

medarr. ABF

foto: Johannes Samuelsson