Pilgatans Kulturmarknad 2022!

Den populära höstmarknaden på Pilgatan önskar hitta tillbaka till tiden före pandemin med folkvimmel, fina utställare, fika.

Kl 11:00 - 15:00

Medarr. ABF, Bildmuseet, Bokcafé Pilgatan, Hotell Gamla Fängelset, Kreativ kollektiv, Kulturföreningen Pilgatan,