Bokcafé Pilgatan anordnar tillsammans med Umeå Konstförening
en sommarutställning 1 juni – 14 augusti.

Vernissage tisdag den 1 juni kl. 16 - 18

Umeå Konstföreningen ser till att vernissagebesöket sker coronasäkert!