Bokcafé Pilgatan anordnar tillsammans med Umeå Konstförening
en sommarutställning 1 juni – 14 augusti.

Till utställningen går det att lämna in konstverk i olika tekniker
och metoder. Verken får inte vara större än 50 x 70 cm och ska gå
att hänga på en vägg. Då utrymmet är begränsat kommer Umeå
Konstförening att bestämma antalet verk och också utgöra jury
för urvalet.

Inlämning sker senast 5 maj 2021. Mer information kommer på
Bokcafé Pilgatans och Umeå Konstförenings hemsidor i februari.

Information (pdf)