Åke Jonsson, språkvårdare,  berättar om radions och sin egen historia ur ett språkligt perspektiv. 

Dialekter, svordomar, uttal av namn och ord och vilka röster som ska få höras i etern har diskuterats och debatterats från första stund. Åke Jonsson berättar om frågorna och svaren och om hur synen på språket i radion har förändrats eller inte under snart hundra år.

Entré 50:-/30:- för ungd./medl. OBS! SLUTSÅLT! Max 30 biljetter. Sittande publik. 

OBS! Medtag ditt covid-pass!

Foto: Abebe Asres

Medarr. ABF