Pandemin som möjlighet - Så blir återstarten hållbar och rättvis. 

Jens Holm, riksdagsledamot berättar om sin bok

Entré: 50:-/30:- för ungd./medl.


  I Pandemin som möjlighet - Så blir återstarten hållbar och rättvis ser Jens Holm framåt. Han visar på hur samhället, när det öppnar upp igen, inte behöver slå in på samma gamla kortsiktiga vägar. När pandemin släpper sitt grepp om världen finns istället en chans att byta riktning. En hållbar och bättre värld finns inom räckhåll.  

Jens Holm är född 1971 i Sundsvall och har en fil mag i sociologi från Uppsala universitet. Han är riksdagsledamot och Vänsterpartiets talesperson i klimatfrågor samt ordförande i riksdagens trafikutskott och ledamot av EU-nämnden. Pandemin som möjlighet - Så blir återstarten hållbar och rättvis är hans tredje bok efter EU inifrån och Om inte vi vem? - Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern.