När demonstrationerna är avslutade fortsätter sångerna och tonerna ur arbetarrörelsens historia att ljuda på Bokcafé Pilgatan.

Entré 50:- (30:- för ungdom/medlem)

Medarr. ABF