När demonstrationerna är avslutade fortsätter sångerna och tonerna ur arbetarrörelsens historia att ljuda på Bokcafé Pilgatan.

Fri entré! 

Medarr. ABF