En biografi över Olyme De Gouges, en unga änka som var upprörd över att den franska revolutionens framsteg endast gällde för män. 

Entré 50:-/30:- för ungd./medl. 

foto: Anna Lena Ahlström 

Medarr. ABF