Kallelse till Kulturföreningen Pilgatans årsmöte 

Söndag 25 februari kl. 16.00 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, fika och boklotteri

Alla medlemmar hälsas välkomna! 

Läs verksamhetsberättelsen här.

 

Har du inte förnyat ditt medlemsskap? Då är dax att göra det nu. Innan årsmötet! 

Det är samma medlemsavgifter som tidigare. 100:- för ungdomar 15 – 26 år, 200:- vuxen och 250:- eller mer för stödmedlemsskap. Bankgiro 244-0261. Ange vem/vilka medlemskapet gäller och vilken mailadress du vill att medlemsutskicken ska gå till! 

 Vill du swisha medlemsavgiften så kan du göra det på nummer: 1232013381.

Ange namn, adress och epost! 

Medlemskortet  hämtas på Bokcafé Pilgatan!
NYHET! Vi har ny layout och nytt utseende på både medlemskort och programblad. En konstnär har designat årets medlemskort tillika programblad. Alma Thörn fick av styrelsen uppdraget att efter 15 år förnya medlemskortet med vår devis: norrländsk blick, kvinnors utsikt och barnperspektiv i åtanke. Ni kommer inte att bli besvikna.

Nästa år får en ny konstnär uppdraget.