Vårt kooperativ bildades 2007 för att förverkliga en idé om ett bokcafé fyllt av kulturella möten och sammanhang.

I kooperativets stadgar står det bl.a.

“Bokcaféet ska innehålla en bokhandel med norrländsk blick, kvinnors utsikt och barnperspektiv och utgöra en träffpunkt, scen och korsväg mellan boken, ordet, författaren och läsaren... Verksamheten ska innefatta författarbesök, samhällsdebatt, cafékvällar, folkbildning, utställningar, litterära guidningar/resor samt annan verksamhet som är förenlig med detta.”

Vi insåg att det knappast låg i tiden att starta en bokhandel i dessa dagar. Att dessutom framhärda att vara mer kulturell än kommersiell och kooperativ form, till råga på allt.

Det väcker förundran och sympati att göra något mot strömmen. En verksamhet fylld av glädje, lust och ideellt arbete smittar av sig. Det ligger helt enkelt i tiden med träffpunkter för kultur i olika former och slag. Det behövs platser som tar människors behov av bildning och kultur på allvar, gärna under former som känns bekväma och avslappnade. Vår ambition är att Bokcafé Pilgatan ska vara ett sådant ställe. Välkomna att hälsa på!

MER OM OSS

Historien om en otidsenlig idé i tiden

” Hur kan man vara så otidsenlig att man väljer att starta en bokhandel när näthandel av böcker exploderar?

- Just därför, men det behövs lite nytänkande!”

Allt har sin början

Hösten 2007 blev lokalen som nu inrymmer Bokcafé Pilgatan ledig. Mingus Bok § Skivbutik hade då funnits i lokalen bredvid under några år. Ägaren till Mingus, Jan Danielsson, ringde sin tidigare arbetskamrat på Grubbebiblioteket Annika Edlund, och undrade om det inte var dags att slå till nu när en lämplig lokal var ledig. Slå till, syftade på att de vid flera tillfällen tidigare haft en tanke på att starta en liten kooperativ bokhandel med barnboksinriktning. En dröm som också har delats av flera av kooperativets medlemmar.

Vid tidigare försök av att förverkliga drömmen hade ingen lämplig lokal kunnat hittas. Här uppenbarade sig helt plötsligt en god lösning: En nyrenoverad lokal med stora potentialer i form av flera rum, stora försäljningsytor, kök, källarvåning, etc. Visserligen en hög hyra, men en mycket ändamålsenlig lokal.

Nu återstod bara frågan: Vem är med och hur gör vi?

Sagt och gjort. Efter lite sonderade träffades en grupp intresserade entusiaster. Många kände varandra sedan tidigare men det var bara Annika som kände alla. Flera hade varit med i förberedelserna i de tidigare bokhandelsdrömmarna. Vi började diskutera en möjlig inriktning. En bokhandel såklart, programverksamhet ett måste, någon form av opretentiös kaféverksamhet och gärna också ett sortiment med rättviseprodukter, ungefär så var den något diffusa affärsidén.

Det blivande kooperativet träffades vid flera tillfällen. Tveksamheter fanns om det skulle vara möjligt att få ekonomi i verksamheten, åtminstone få intäkter till de fasta utgifterna. Att det handlade egna insatser, både i form av kapital och arbete, var tidigt en självklarhet. När missmodet över de ekonomiska utsikterna började lägra sig bland vissa, var entusiasmen desto större hos andra.

Beslutet blev att sjösätta ett bokhandelsprojekt i kooperativ form och som ekonomisk förening. Vi tänkte så här:

Egeninsatsen motsvarar en hyfsad tvåveckorssemester i Västindien. Även om vår satsning inte skulle hålla är kostnaden för var och en av oss inte större än det man är beredd att göra sig av med på några semesterveckor. Under alla omständigheter kommer vår bokcaféresa att räcka mer två veckor och vi använder vi en försiktighetsprincip behöver vi inte heller dra på oss några skulder.

Vår verksamhetsidé

Bokcafé Pilgatan ekonomisk förening registrerades till Bolagsverket. I stadgarnas ändamålsparagraf uttrycker vi oss så här:

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och kulturella intressen genom att i kooperativ form driva ett bokcafé. Medlemmarna skall delta i verksamheten med eget arbete.

Bokcaféet ska innehålla en bokhandel med norrländsk blick, kvinnors utsikt och barnperspektiv och utgöra en träffpunkt, scen och korsväg mellan boken, ordet, författaren och läsaren. Försäljning kommer att ske av böcker, presenter med litterär anknytning, vykort och andra pappersvaror, rättvisemärkta varor samt fika och enklare förtäring.

Verksamheten ska innefatta författarbesök, samhällsdebatt, cafékvällar, folkbildning, utställningar, litterära guidningar/resor samt annan verksamhet som är förenlig med detta.

Föreningen ska också verka för en bred organisering kring Bokcaféets verksamhet genom att inrätta en öppen kulturförening för personer som vill delta utan de krav som medlemskapet ställer. Denna förening kommer att vara självständig i förhållande till Bokcafé Pilgatan ek.för.


Allt vi säljer i kaféet bakar vi själva. Det ska vara ekologiskt och rättvisemärkt så långt det är möjligt. Vi har en rättvisehandel i vårt bokcafé. Bokhandel har inte ambition att bli en fullsorterad bokhandel. Vi bygger sakta med säkert upp ett spännande sortiment av nya böcker blandat med antikvariska. Vi värnar också bilden av oss som mer kulturella än kommersiella.

Om att be om hjälp

Med den ekonomiska försiktighetsprincip vi hade bestämt oss för var budgeten begränsad för att inreda bokcaféet. Det löste vi genom att handla second-hand möbler och bokhyllor, tömma egna förråd på användbara pinaler och göra all anpassning själva. Dessutom vände vi oss till författarvänner med en idé om att de kunde vara med och bidra till projektet. Vi erbjöd dem att köpa var sin stol i bokcaféet till självkostnadspris och få en namnskylt på stolen. Ett drygt 50-tal författare har på detta sätt bidraget till verksamheten, de flesta dessutom också med författarbesök.

Runt vårt kooperativ har det också samlats ett stort antal personer, en härlig blandning av nyblivna pensionärer, studerande och yrkesverksamma, som i olika perioder har hjälpt till i bokcaféet på samma ideella grund som vi själva.

En lyckad start...

Innan vi öppnande Bokcaféet 6 februari 2008 hade vi Mingel & Smygtitt. Vi bjöd in vänner och bekanta på lite dryck och snacks. Det kom 250 personer! De närmast följande veckorna strömmade folk till Bokcafé Pilgatan. Första lördagen hade vi musik i caféet. En klezmerorkester med 20 musiker eldade den månghövdade publiken till ett smått kaotiskt tillstånd som förde tanken till ett makedonskt bröllop. Vårt första Ordcafé med Lena Kjersén Edman lockade över 100 besökare, långt fler än vad lokalerna klarar av.

Vi tycktes ha öppnat dörren, inte bara till ett nystartat bokcafé utan också till ett uppdämt behov av kulturmöten. Det blev kort sagt ett entusiastiskt mottagande.

…och lika lyckad fortsättning.

Så har det fortsatt, inte varje vecka och inte hela tiden, men både Bokcaféet och programverksamheten utvecklas hela tiden. Cafédelen är den ekonomiska basen för verksamheten och har utökats med soppluncher på vardagar. Verksamheten är fortsättningsvis ideellt baserad, men för att överhuvudtaget kunna fungera har bokcaféet idag en anställd ur kooperativet på halvtid. När ekonomin tillåter kommer det att öka.

Programverksamheten omfattar idag en mängd olika aktiviteter, sammanlagt närmare 100 per år. Tusentals besökare har kunnat besöka Ordcaféer med författare; Ordbyten med föreläsningar, samtal och debatt; studiecirklar; jazzmåndagar och musikcaféer,; utställningar; litterära resor ; barnaktiviteter, m.m.

En ekonomisk och en ideell förening

Kooperativet Bokcafé Pilgatan ekonomisk förening står för den affärsmässiga verksamheten. Det omfattar försäljning, men också uthyrning av lokalerna.

Programverksamheten bedrivs av Kulturförening Pilgatan, en självständig och ideell förening med ändamål att främja ett brett kulturutbud med utgångspunkt från Bokcafé Pilgatans lokaler. På detta sätt kan fler dras in i arbetet och känna engagemang för verksamheten. Kulturföreningen har mer än 300 betalande helårsmedlemmar.

Kulturföreningen tar intäkterna av programmen och betalar en låg hyra för lokalen till den ekonomiska föreningen. Kulturföreningen samarbetar med många olika partners: studieförbunden, Umeå universitet, bokförlag, med flera.