Jan-Olov Carlsson, 2009-11-15

Fritt fall av Juli Zeh är en intelligent, roligt, oförutsägbar historia om ett mord. Men ändå inte. Mordet och kriminalintrigen är bara på ytan. Under ytan rör sig större saker som dubbla världar, relativitetsbegrepp, kvantfysik och vetenskapsfilosofiska resonemang uttryckta genom ett persongalleri som bara måste lära kännas.

Som ung radikal författare, debattör och jurist har Juli Zeh gjort sig ett ryktbart namn bland de unga intellektuella i Tyskland. Med romanen Leklust vann hon internationell ryktbarhet. I den utforskade hon gränserna för rätt och fel när två försigkomna elever sätter igång ett sexuellt spel med en manlig lärare. När spelet väl satts igång passeras en rad gränser och råmärken.

Fritt fall är till det yttre en kriminalhistoria. Två framstående fysiker, Oskar och Sebastian, är från början oskiljaktiga vänner. Deras respektive forskningsinriktningar driver dem isär och deras världsbilder kolliderar. Sebastians son blir kidnappad och som ett direkt resultat av detta beslutar sig Sebastian för att ta livet av en kollega till hans fru.

Det polisiära arbetet drivs med två olika perspektiv, ett traditionellt där Sebastian snabbt framstår som skäligen misstänkt, och ett annat av den Colomboliknande filosofiskt lagde och dödligt sjuke kommissarie Schilf som vill skydda Sebastian från polisen. Schilf är för övrigt originaltiteln på boken.

Schilf ser inte enbart till handlingen. Han är mer intresserad av motivet. Kan Sebastian vara skyldig men ändå betraktas som oskyldig? Kan två helt motsägelsefulla uppfattningar vara sanna samtidigt? Kanske i teorin om parallella universum och med det Orwellska begreppet ”double-think” som utgångspunkt. För makten kan det vara nödvändigt att hävda en sanning utan att för den skull dess motsats behöver vara osann. Att manipulera innevånarna är att ha förmågan att behålla den politiska makten.

Juli Zeh är rör sig hemtamt kring de vetenskapliga resonemangen utan att vara akademisk. Det är snarare lekfullheten och de humoristiska, ja nästan burleskt dråpliga, inslagen som är mest påtagliga. Ändå är Fritt fall en allvarligt menad inlaga om vår tid, fylld av intelligenta infall och skriven på en medvetet överdådigt språk. Det finns knappt någon psykologiska trovärdighet i karaktärerna. Deras smått surrealistiska uppenbarelser är som injektioner av tankegods som ympas till läsaren att själv ta hand om och utveckla.