Den yttre handlingen i Silke Scheuermanns roman Shanghai performance kretsar kring en grupp unga avantgardistiska konstintellektuella i Shanghai. De anordnar en utställning med den kända performancekonstnären Margot Winkraft, känd för sina nakna och idealiserade kvinnokroppar. Det ytliga, sterila och skenbara i konsten står som en återspegling av de mänskliga relationerna i vår tid. Inte minst de kinesiska megastädernas hypersnabba omställning till västerländska levnadsmönster och ideal bekräftar detta. Silke Scheuermann gör med andra ord en spaning i samtiden.

Margot Winkraft är en tysk konstnär med vida berömmelse som reser runt jorden med sina hyllade utställningar. Hon är lite av den avantgardistiska konstens megastjärna. Berättarjaget i romanen är hennes assistent Luisa. Som en nära medarbetare till Margot är hon en av de få som kommer den excentriska Margot inpå livet. Luisa är också den som utvecklar kontakterna med de unga kinesiska konstintellektuella som lyckats locka Margot till Shanghai.

 

Romanen är ett flöde av initierade dialoger om den moderna konstens uttryck insprängt i ett klassiskt drama om moderskap, kärlek och svek. Dramaturgin förstärks av klaustrofobisk skyskrapemiljö under tryckande hetta. Det är alltså det nya Kina som tränger fram även om kontrasterna till det traditionstyngda ibland kan anas.

 

Var den lilla gruppen intellektuella känner sig hemma råder det ingen tvekan om.  I gruppen finns två syskon med konstnärlig bakgrund, en läkarstuderande som Luisa söker en kärleksrelation med och hans rullstolsbundna halvsyster Winona, samt ytterligare några lyckligt lottade unga kineser vars tillvaro närmast liknar ett lättsinnigt jetsetande. Winona är den yngsta och mest utstuderade, hon påvisar också ett alldeles särskilt intresse för Margot.  

 

Winonas intresse bottnar i det faktum att Margot är hennes mor och som hon skiljdes från som spädbarn. Margot å sin sida blir fullständigt uppfylld av den pånyttfödda relationen ända till den kommer i konflikt med konstnärens totala frihetsbehov. För Margot har konsten i sig blivit viktigare än livet. Sitt eget genetiska avtryck på jorden kan inte mäta sig med det konstnärliga avtrycket.  Att detta skulle kunna sluta lyckligt ter sig omöjligt.

 

Shanghai performance är Silke Scheuermanns tredje bok på svenska. Hennes roman Timmen mellan hund och varg, samt novellsamlingen Rika flickor. har rönt framgångar, inte minst i hemlandet Tyskland. Att hon har känt en stark fascination över den kinesiska utvecklingen är uppenbar. Och vem kan undgå att vara det: Endast 40 år efter ”den stora proletära kulturrevolutionen” förödande konformistiska ideal är Beijing, Shanghai med flera kinesiska städer, världsmetropoler som befolkas av en välutbildad och framgångsrik medelklass som på kort sikt förändrat den finansiella och politiska världskartan. Att de som betalat detta med ett liv som endast består av arbete och umbäranden skulle behöva en egen roman tror jag att även Silke Scheuermann är fullt medveten om.