[Om inte nu så när] Kriget styr levnadsöden, som i romanen Om inte nu så när där vi följer Arnold, Paul, Ingrid och Ilse och deras sammanflätade liv under krigsåren i Sverige. Ett alldeles särskilt skäl att tänka till, eftersom det handlar som människor som sökte sig bort från förföljelser i Tredje riket för att få en fristad här. Det finns inte så många gestaltningar av livet för flyktingarna i vårt land under andra världskriget. Romanens personliga berättelser bygger på gedigen research och är skriven med stark inlevelse från författarens sida och det förmedlas också inkännande och trovärdigt utan att bli torrt och overkligt.

Jag har svårt att glömma Ilse, den skickliga sekreteraren som först fick sparken från tyska ambassaden och sedan från exportfirman eftersom hon var av judisk börd. Det skulle omöjliggöra firmans affärer med Tyskland; nazisternas judepolitik hade räckvidd utanför landet. Ilse kämpar inte bara för sitt eget liv utan också för att få hit sin familj som är kvar i Berlin.

Den svenska byråkratin med regler som utgick från landets förmenta behov, speglade inte på något sätt humanitära skäl. Journalisten Arnold Cohen arbetade i Sverige och fick känna av åtstramningar och ökad kontroll. Hans rörlighet begränsades och han blev tvungen att anmäla sig två gånger i veckan på utlänningsbyrån och uppehållstillståndet varade endast tre månader i taget. De strama reglerna gynnade statsförvaltningens främlingsfientliga krafter som tog chansen att sprida misstänksamhet och rädsla. Att Arnold och svenska Ingrid förälskade sig i varandra och blev ett par, sågs inte med blida ögon av protektionistiska kollegor. På lösa grunder internerades Arnold som säkerhetsrisk. Konsekvenserna för den lilla familjen blev ödesdigra.

Många människor vågade inte trotsa påbud och krav utan följde med strömmen trots att de kände obehag. Ilses chef, som säger upp henne, gjorde det motvilligt och nämner ariseringen, ”ordet fastnade som ett fiskben i halsen”. Det skavde säkert för många och en del kämpade med sitt samvete, som chefen Holmberg på utlänningsbyrån, som försökte motarbeta de mörka krafterna. Romanen Om inte nu så när ger viktiga länkar till det som också är vår historia, särskilt nu när de som var med inte kan berätta själva. Det går inte att vaccinera sig mot ondska men det är möjligt att bli mycket motståndskraftigare. Och vem skulle du ha varit om du levt under den här tiden? Svaret är enkelt när vi har facit.